پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

دسته : کامپیوتر و IT

فرمت فایل : word

حجم فایل : 135 KB

تعداد صفحات : 88

بازدیدها : 832

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی چکیده با ورود فناوری اطلاعات به سازمان ، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه ی بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با ش

پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

چکیده

 با ورود فناوری اطلاعات به سازمان ، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه ی بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود. در این پژوهش سعی شده است ابتدا تاریخچه ی مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ارایه داده و سپس تأثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی را توضیح دهیم در ادامه نیز شرایط و فرصت هایی که کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی فراهم می نماید، مورد بررسی قرار گرفته است

کلید واژه: فناوری اطلاعات- مدیریت منابع انسانی- ساختار سازمان- عملکردهای مدیریت منابع انسانی

مقدمه

 

به جرأت می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع سازمان ها و بالاخره همه ی مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تأمین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نورد و ملت ها را در یک جامعه ی جهانی گردهم می آورد. شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده ی زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی های به بار آمده ناشی از فناوری های گذشته را نیز اصلاح کند به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و جسارت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه ی جدید، هر فرد و جامعه ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر یا به میدان بگذارد می تواند از این فناوری بهره ی بیشتری ببرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. در کل فناوری اطلاعات همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمانهای بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تأثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد در این میان مدیریت منابع انسانی دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه ی خود متأثر از این تحولات است به عبارت دیگر در سازمان های حاضر بیش از هر چندی عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم. موفقیت هر سازمان، در واقع در گرو ترکیب و تلفیق مؤثر سرمایه مواد، ابراز آلات کاری و منابع انسانی است، به طریقی که نیل به اهداف برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت تضمین گردد

به دلیل پیچیدگی سازمان های امروزی، تخصصهای ویژه ای برای اداره امور سازمانی ایجاد گردیده است که در جهت استفاده ی مطلوب از سرمایه فعالیت می کند مدیریت تولید که در جهت استفاده ی موثر و طراحی مناسب ماشین آلات و ابزار آلات تولیدی کوشش می کند.

فهرست مطالب

 

چکیده. 1

مقدمه. 1

اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق. 6

بیان مسأله. 8

اهداف تحقیق. 9

سوالات ویژه ی تحقیق. 9

تعریف مفاهیم. 11

فناوری اطلاعات. 13

زمینه های فناوری اطلاعات. 15

ابزارهای نرم افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات. 16

فناوری اطلاعات در دانشگاه های ایران. 16

متولی فناوری اطلاعات در ایران. 17

مدیریت فناوریهای ارتباطات و اطلاعات (ITS) در سازمان. 18

مفهوم فناوری اطلاعات. 18

فواید استفاده از فناوری اطلاعات. 19

بهره گیری از فناوری اطلاعات در برنامه ریزیها. 21

پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمان ها و مشکلات موجود. 22

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی. 23

راهبری فناوری اطلاعات. 24

چه کسانی در سازمان درگیر راهبری فناوری اطلاعات هستند. 25

چارچوب COBIT. 25

هدف اصلی COBIT. 26

تفاوت دانش فناوری اطلاعات و رایانه. 26

فناوری اطلاعات در توسعه ی کشور. 27

فناوری اطلاعات به عنوان یک نوآوری. 27

تاریخچه ی پیدایش و تحول فناوری اطلاعات. 28

مدیریت. 31

منابع انسانی. 31

مدیریت منابع انسانی. 32

فلسفه ی مدیریت منابع انسانی. 33

اهداف مدیریت منابع انسانی. 34

وظایف و مسئولیت های مدیریت منابع انسانی. 35

سیاست های و خط مشی های مدیریت منباع انسانی. 39

نقش های مدیریت منابع انسانی. 40

ممتازترین ویژگی مدیران منابع انسانی. 41

اهمیت منابع انسانی در توسعه ی مدیریت. 42

رویکردهای مدیریت منابع انسانی. 43

ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی چیست؟. 43

مدیریت منابع انسانی در قالب یک سیستم چگونه طراحی می شود؟   44

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی. 45

الگوهای سنتی و مدرن در مدیریت منابع انسانی. 45

فرایند مدیریت منابع انسانی. 46

ضرورت و کاربرد شایستگی ها در حوزه مدیریت منابع انسانی. 46

برنامه ریزی منابع انسانی. 47

ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد. 49

توسعه و رشد مدیریت منابع انسانی. 51

اهمیت و ارتقای بهره وری حوزه های در مدیریت منابع انسانی. 52

عوامل موثر بر بهره وری مدیریت منابع انسانی. 53

ظرفیت سازی مدیریت منابع انسانی. 54

روش های ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی. 55

ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی. 57

تاریخچه و نقش مدیریت منابع انسانی. 58

سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی. 58

ب-جایگاه امروزی مدیریت منابع انسانی. 60

سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی. 62

سیستم اطلاعات منابع انسانی. 62

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی. 63

سیستم های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی جهت برنامه ریزی عبارت است از. 64

تغییر در ساختار و عملکرد سازمانی از طریق فناوری اطلاعات. 65

محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی. 66

اهمیت فناوری اطلاعات در حوزه ی مدیریت منابع انسانی. 66

کاربرد فناوری اطلاعات برای ایجاد و تقویت مهارت های سطح بالا در مدیریت منابع انسانی. 67

اهداف حاصله از فناوری اطلاعات و بازده یادگیری بهبود عملکرد منابع انسانی. 67

سرمایه گذاری روی منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات. 67

روش تحقیق. 70

خلاصه و بحث نتایج پژوهش. 71

نتایج حاصل از تحلیل های استنباطی. 71

منابع و مآخذ. 77

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید